ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 3 ค่ำ เดือน 10
ดิถี ทักทิน
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:09 - 06:26
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  06:26 - 06:08 (25/9/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1