ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 5 ค่ำ เดือน 10
วันธงชัยวันลอยดิถี ทินสูนย์
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:09 - 10:45
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  10:45 - 06:08 (27/9/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1