ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 6 ค่ำ เดือน 10
วันอธิบดีดิถี ทรธึก
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:09 - 13:15
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  13:15 - 06:08 (28/9/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1