ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

แรม 9 ค่ำ เดือน 10
วันจมดิถี สิทธิโชค
 • 1

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  06:09 - 20:15
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  ราชา : บุษย

  20:15 - 06:08 (1/10/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2