ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 10 ค่ำ เดือน 10
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ราชา : บุษย

  06:09 - 22:02
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  22:02 - 06:08 (2/10/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2