ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 11 ค่ำ เดือน 10
วันอุบาทว์
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:09 - 23:22
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  23:22 - 06:08 (3/10/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0