ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 14 ค่ำ เดือน 10
วันฟูดิถี สิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  00:35 - 06:09
  จักขุมายา 4กนกนารี 1ฤกษ์มหาศูนย์

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  06:10 - 00:29 (6/10/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1ฤกษ์มหาศูนย์