ฤกษ์ วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 15 ค่ำ เดือน 10
วันพระวันโลกาวินาศจันทร์ดับ (อามาวสี)
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  00:29 - 06:09
  จักขุมายา 1กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  06:10 - 00:00 (7/10/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี -1