ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 11
วันอุบาทว์
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  06:10 - 20:30
  จักขุมายา 2กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  20:30 - 06:09 (10/10/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1