ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 4 ค่ำ เดือน 11
วันธงชัยดิถี ทรธึก
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  06:10 - 19:01
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  19:01 - 06:09 (11/10/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1