ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11
 • 1

  ทลิทโท : มูลา

  06:10 - 15:49
  จักขุมายา 0กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  15:49 - 06:09 (13/10/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี -1