ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11
วันพระดิถีมหาสูญ1ดิถี ทักทินไฟ
 • 1

  โจโร : อุตราษาฒ

  06:10 - 12:59
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  12:59 - 06:10 (15/10/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี 1