ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11
วันจมดิถี อัคนิโรธ
 • 1

  ภูมิปาโล : ศรวณะ

  06:11 - 11:55
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  11:55 - 06:10 (16/10/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1