ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11
วันอุบาทว์ดิถี กาฬกิณีดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  06:11 - 11:12
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  11:12 - 06:10 (17/10/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0