ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 11
วันธงชัยดิถี สิทธิโชค
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  06:11 - 10:44
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  เพชฌฆาต : บุรพภัทรบท

  10:44 - 06:10 (18/10/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1