ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11
ดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ราชา : อุตรภัทรบท

  06:11 - 11:19
  จักขุมายา 0กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  11:19 - 06:10 (20/10/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี 1