ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11
วันออกพรรษา
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  06:12 - 13:50
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  13:50 - 06:11 (22/10/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1