ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 1 ค่ำ เดือน 11
วันจมดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  06:12 - 15:45
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  15:45 - 06:11 (23/10/2564)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2