ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 2 ค่ำ เดือน 11
วันปิยมหาราชวันอุบาทว์
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  06:12 - 18:02
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  18:02 - 06:11 (24/10/2564)
  จักขุมายา 4กนกนารี -2