ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 3 ค่ำ เดือน 11
วันธงชัย
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  06:12 - 20:27
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  20:27 - 06:11 (25/10/2564)
  จักขุมายา 1กนกนารี -2