ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 4 ค่ำ เดือน 11
วันอธิบดีวันลอยดิถี ทักทินดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:12 - 22:59
  จักขุมายา 4กนกนารี -1

 • 2

  เทวี : อารทรา

  22:59 - 06:12 (26/10/2564)
  จักขุมายา -2กนกนารี 0