ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 7 ค่ำ เดือน 11
ดิถี มหาสิทธิโชค
 • 1

  ราชา : บุษย

  03:31 - 06:12
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  ราชา : บุษย

  06:13 - 05:26 (29/10/2564)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2