ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 8 ค่ำ เดือน 11
วันพระวันจมดิถี ยมขันธ์ดิถีเรียงหมอน
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  05:26 - 06:12
  จักขุมายา 3กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  06:13 - 06:13 (30/10/2564)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2