ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564

แรม 9 ค่ำ เดือน 11
วันอุบาทว์ดิถี ยมขันธ์
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  06:14 - 06:54
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  06:54 - 06:13 (31/10/2564)
  จักขุมายา 3กนกนารี 0