ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6
วันแรงงานวันเกิดสุริยคราสวันจมดิถี ทักทิน
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  05:59 - 19:20
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  19:20 - 05:57 (2/5/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1