ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6
ดิถี ทินสูนย์
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  05:58 - 20:58
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  20:58 - 05:57 (3/5/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1