ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6
วันอธิบดีวันอุบาทว์
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:58 - 23:01
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  23:01 - 05:56 (4/5/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2