ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 6
วันโลกาวินาศดิถี ทักทิน
 • 1

  เทวี : อารทรา

  01:22 - 05:56
  จักขุมายา 4กนกนารี -2

 • 2

  เทวี : อารทรา

  05:57 - 03:54 (6/5/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2