ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6
วันจักรีดิถีมหาสูญ1กทิงวันวันฟู
 • 1

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  03:54 - 05:56
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  เพชฌฆาต : ปุนัพสุ

  05:57 - 05:55 (7/5/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1