ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 6
วันพระวันจมดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  ราชา : บุษย

  05:56 - 08:49
  จักขุมายา 4กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  08:49 - 05:54 (9/5/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1