ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6
วันอวมานโอน
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  05:55 - 10:54
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  10:54 - 05:54 (10/5/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0ฤกษ์มหาศูนย์