ฤกษ์ วันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6
วันธงชัย
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  05:55 - 13:50
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  13:50 - 05:54 (12/5/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี -2