ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 6
วันโลกาวินาศ
 • 1

  โจโร : อุตรผลคุณี

  05:55 - 14:35
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  ภูมิปาโล : หัสต

  14:35 - 05:53 (13/5/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0