ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6
วันฟูดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ภูมิปาโล : หัสต

  05:54 - 14:52
  จักขุมายา 3กนกนารี 0

 • 2

  เทศาตรี : จิตรา

  14:52 - 05:53 (14/5/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี 0