ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 1 ค่ำ เดือน 6
วันเกิดจันทรคราส
 • 1

  เพชฌฆาต : วิศาขา

  05:54 - 13:15
  จักขุมายา 1กนกนารี -2

 • 2

  ราชา : อนุราธา

  13:15 - 05:52 (17/5/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2