ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 2 ค่ำ เดือน 6
วันอธิบดีวันอุบาทว์
 • 1

  ราชา : อนุราธา

  05:53 - 12:04
  จักขุมายา -2กนกนารี -2

 • 2

  สมโณ : เชษฐา

  12:04 - 05:52 (18/5/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี -2