ฤกษ์ วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 3 ค่ำ เดือน 6
วันธงชัยดิถี ดิถีพิฆาต
 • 1

  สมโณ : เชษฐา

  05:53 - 10:35
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ทลิทโท : มูลา

  10:35 - 05:52 (19/5/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี -1