ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 5 ค่ำ เดือน 6
วันฟู
 • 1

  มหัทธโน : บุรพาษาฒ

  05:53 - 07:27
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตราษาฒ

  07:27 - 05:51 (21/5/2565)
  จักขุมายา 4กนกนารี 1