ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 7 ค่ำ เดือน 6
วันจม
 • 1

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  04:23 - 05:51
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  เทศาตรี : ธนิษฐา

  05:52 - 03:07 (23/5/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี -1