ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 8 ค่ำ เดือน 6
วันพระดิถีเรียงหมอน
 • 1

  เทวี : ศตภิษัช

  03:07 - 05:51
  จักขุมายา -1กนกนารี 0

 • 2

  เทวี : ศตภิษัช

  05:52 - 02:10 (24/5/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0