ฤกษ์ วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 11 ค่ำ เดือน 6
วันโลกาวินาศ
 • 1

  สมโณ : เรวดี

  01:04 - 05:51
  จักขุมายา 4กนกนารี 1

 • 2

  สมโณ : เรวดี

  05:52 - 01:09 (27/5/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี 0