ฤกษ์ วันศุกร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 12 ค่ำ เดือน 6
วันฟู
 • 1

  ทลิทโท : อัสวินี

  01:09 - 05:51
  จักขุมายา 2กนกนารี -2

 • 2

  ทลิทโท : อัสวินี

  05:52 - 01:43 (28/5/2565)
  จักขุมายา -2กนกนารี 1