ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 13 ค่ำ เดือน 6
 • 1

  มหัทธโน : ภรณี

  01:43 - 05:51
  จักขุมายา -1กนกนารี 1

 • 2

  มหัทธโน : ภรณี

  05:52 - 02:51 (29/5/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี -2