ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 14 ค่ำ เดือน 6
วันจมดิถี มหาสิทธิโชคดิถีเรียงหมอน
 • 1

  โจโร : กฤติกา

  02:51 - 05:51
  จักขุมายา 3กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : กฤติกา

  05:52 - 04:25 (30/5/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1