ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แรม 15 ค่ำ เดือน 6
วันพระจันทร์ดับ (อามาวสี)
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  04:25 - 05:51
  จักขุมายา 0กนกนารี -1

 • 2

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:52 - 05:51 (31/5/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1