ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7
วันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถี ทรธึก
 • 1

  ภูมิปาโล : โรหิณี

  05:52 - 06:21
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  เทศาตรี : มฤคศิร

  06:21 - 05:51 (1/6/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -2