ฤกษ์ วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 5 ค่ำ เดือน 7
วันฟูดิถี อำมฤคโชค
 • 1

  ราชา : บุษย

  05:52 - 16:01
  จักขุมายา 1กนกนารี 0

 • 2

  สมโณ : อาศเลษา

  16:01 - 05:51 (5/6/2565)
  จักขุมายา 2กนกนารี 0