ฤกษ์ วันอาทิตย์ ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 7
 • 1

  สมโณ : อาศเลษา

  05:52 - 18:10
  จักขุมายา -2กนกนารี 1

 • 2

  ทลิทโท : มฆา

  18:10 - 05:51 (6/6/2565)
  จักขุมายา -1กนกนารี 1