ฤกษ์ วันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7
วันจมดิถีเรียงหมอน
 • 1

  ทลิทโท : มฆา

  05:52 - 19:59
  จักขุมายา 2กนกนารี 0

 • 2

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  19:59 - 05:51 (7/6/2565)
  จักขุมายา 3กนกนารี 1