ฤกษ์ วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 7
วันพระวันอธิบดีวันอุบาทว์ดิถีมหาสูญ2ดิถี ทินสูนย์
 • 1

  มหัทธโน : บุรพผลคุณี

  05:52 - 21:23
  จักขุมายา -1กนกนารี -2

 • 2

  โจโร : อุตรผลคุณี

  21:23 - 05:51 (8/6/2565)
  จักขุมายา 0กนกนารี -1